EMPRENEM COMERÇ

Propera obertura
Del 15/01/2024 al 09/02/2024

Emprenedoria
Terminis

Termini de sol·licitud: Des del 15 de gener al 9 de febrer de 2024

Objectiu:

Incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

Les ajudes aniran destinades a finançar les despeses corrents realitzades des de l'1 de GENER DE 2024 fins al 30 de SETEMBRE DE 2024, tots dos dies inclosos, derivats:
- Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
- O de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.

L'establiment comercial haurà d'estar situat en la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

La justificació serà fins al 15 d'octubre de 2024

Despeses subvencionables:

- Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment
- Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si és el cas, en línia.
- Despeses de lloguer del local generats fins al 30 de setembre de l'exercici en el qual es convoque l'ajuda.

Quantia:

Fins al 50% amb el límit de 10000€, sense que en concepte de lloguer se superen els 5000€ de subvenció.

Beneficiaris:

1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents segons:
- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009):
Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
- Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5
- Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Termini de sol·licitud: Des del 15 de gener al 9 de febrer de 2024

Accés als formularis de sol·licitud i ampliació d'informació