Bons digitals per a connexió a internet de persones o llars de col·lectius vulnerables: Anunci d’adhesió per a inscripció en el Registre d’operadors-col·laboradors

Oberta
Del 07/09/2023

Transformació digital