AVALEM ARTESANIA

Propera obertura
Del 15/01/2024 al 09/02/2024

Altres
Terminis

Del 15 de gener al 9 de febrer de 2024.

Objectiu:

Finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social en la Comunitat Valenciana.

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 d'octubre de 2024.

Beneficiaris:

Empreses qualificades com a pimes que exercisquen l'activitat artesana amb DQA vigent a la Comunitat Valenciana.

Despeses subvencionables:

- Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.
- Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.
- Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si és el cas.
- Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional. - Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

Quantia:

Subvenció fins a 50% amb el límit de 5.000 euros per sol·licitant. Si participa en certamen artesà fora d'Espanya el límit serà de 7.500 euros.

Termini de sol·licitud:

Del 15 de gener al 9 de febrer de 2024.

Accés als formularis de sol·licitud i ampliació d'informació