Ajudes per a la formació de qualificació i requalificació de la població activa, vinculada prioritàriament a qualificacions professionals en sectors estratègics i millora de les capacitats per a la transició ecològica, destinada a empreses, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre: Bases reguladores i Convocatòria exercici 2022 (annex del termini BOE 30 març)

Propera obertura
Del 01/04/2022 al 30/04/2022

Altres