Ajudes per a la descripció i digitalització d’arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat superior als quaranta anys d’entitats, associacions de caràcter polític, sindical o religiós, universitats públiques i d’entitats, fundacions, associacions culturals i educatives: Convocatòria 2022

Propera obertura
Del 15/07/2022 al 31/07/2022

Transformació digital