Ajudes IVACE per a la millora de la gestió de la internacionalització de les PIMES de la Comunitat Valenciana.

Propera obertura
Del 07/03/2023 al 31/05/2023

Altres
Terminis

Hi ha dos períodes de presentació de sol·licituds:

  • Primer període: Des del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins el 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos).
  • Segon període: Des de l'1 de juny de 2023 fins el 15 de setembre del 2023 (ambdós inclosos).
Organisme promotor

IVACE.

Les actuacions susceptibles de suport seran les incloses en els plans d'internacionalització de les empreses i que es consideren prioritàries per a aconseguir l'objectiu previst en aquesta ordre.

Les ajudes són sota el règim de minimis i es subvencionarà fins el 60% dels costos.

Més informació

Accés a les bases.