Ajudes IVACE a la mobilitat sostenible

Propera obertura
Del 20/12/2023 al 28/02/2024

Mobilitat
Organisme promotor

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

L'objectiu d'aquest programa, és reduir el consum d'energia en el sector del transport mitjançant el foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar aquest consum cap a la utilització de combustibles alternatius, disminuint així l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana.

Es tracta de subvencions a fons perdut fins al 60% de finançament per a sufragar costos d'inversió (IVA no elegible). Les ajudes són incompatibles amb altres finançades amb fons comunitaris concedits per aquesta o altra Administració.

Aquesta convocatòria contempla 6 actuacions subvencionables:

 1. PROJECTES DE FOMENT DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE. Actuació T21B.
  • Es subvencionen actuacions que contribuisquen a reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire.
  • Exemples: implantació de sistemes de cotxes compartits en zones urbanes o camins escolars.
  • Intensitat de l'ajuda: 40% dels costos subvencionables + 10% en el cas de pimes. Quantia màxima 400.000€.
 2. PROMOCIÓ DE TRANSPORT URBÀ AMB BICICLETA. Actuació T21C.
  • Tipus 1: Sistemes públics de préstec de bicicletes.
   • Disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans. Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi).
   • Intensitat de l'ajuda: 40% dels costos subvencionables + 10% en el cas de pimes. Quantia màxima 150.000€.
  • Tipus 3: Aparcaments públics i assegurances de bicicletes.
   • Instal·lació de sistemes d'aparcament públic i segur de bicicletes que puguen ser utilitzats per qualsevol ciutadà.
   • Intensitat de l'ajuda: 40% dels costos subvencionables + 10% en el cas de pimes. Quantia màxima 400.000€.
 3. PROJECTES DE LOGÍSTICA URBANA SOSTENIBLE. Actuació T21E.
  • Donar suport a projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible: carrils bici, noves tecnologies de suport a la gestió de la càrrega, etc.
  • Intensitat de l'ajuda: 40% dels costos subvencionables + 10% en el cas de pimes. Quantia màxima 100.000€.
 4. ESTACIONS DE RECÀRREGA D'HIDROGEN. Actuació T29A.
  • Promou la implantació d'estacions de recàrrega o ompliment d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic.
  • Intensitat de l'ajuda: 40% dels costos subvencionables + 10% en el cas de pimes. Quantia màxima 400.000€.