Ajudes a incentius a la reducció de la jornada laboral a 4 dies o 32h setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses per a l’exercici 2023

Propera obertura
Del 11/04/2023 al 31/05/2023

Altres
Organisme promotor

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Beneficiaris:

Les empreses privades, qualsevol que siga la seua forma jurídica. Amb centre/s de treball a la Comunitat Valenciana (excloses: base 3.2 BBRR).

Projectes subvencionables:

Els projectes de reducció de la jornada laboral i increment de la productivitat hauran de complir els requisits de la base 5 de les BBRR.
Dos tipus de projectes subvencionables:
a. Nous projectes que es presenten pel primer any de compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet. Reducció mínima del 20% en còmput setmanal (jornades de 40h). En jornades inferiors a 40h, compromís de reducció a 32h.
b. Projectes que estiguen en el segon any de compromís, sols si incorporen personal addicional al pla de reducció aprovat.

Import de la subvenció:

5.492,19 euros per cada persona amb contracte indefinit a temps complet incorporada al pla de reducció de la jornada laboral.

Més informació

Convocatòria.

Bases reguladores.