ACTIVA STARTUPS 2023 – Ajudes dirigides a impulsar la Innovació Oberta per a pimes de la Comunitat Valenciana

Propera obertura
Del 20/11/2023 al 20/12/2023

Transformació digital
Terminis

Fins al 20/12/2023 a les 23:59h.

Organisme promotor

- Escola d’Organització Industrial (EOI).
- Finançat pel Programa de Capacitats per al Creixement de la pime del Component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- En col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l'IVACE.

OBJECTIU:

Impulsar projectes de col·laboració entre pimes i startups. Es tracta d’ajudes en forma de subvenció, que faciliten a les pimes afrontar els costos dels seus processos d’innovació.

MODALITAT:

La convocatoria será per concurrència competitiva.

QUANTIA DE LES AJUDES:

La intensitat de l’ajuda concedida serà del 100% de l’import brut de les despeses subvencionables fins a un màxim de 40.000€.

DURACIÓ:

El període d'execució de les activitats serà de 8 mesos des de la publicació de la resolució de concessió definitiva.

BENEFICIARIS:

Pimes de qualsevol sector (excepte sectors de la pesca i l'aqüicultura, i producció primària de productes agrícoles), amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i que vagen a desenvolupar un projecte d'innovació oberta amb l'assessorament i suport d'una Startup. (no hagen transcorregut més de cinc anys des de la data de la seua inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, amb caràcter general, o de set en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, o industrial).