16 de maig a les 13 h “Ajudes Next Generation per a la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges” versarà sobre les novetats de la convocatòria, els seus objectius, costos subvencionables, destinataris, requisits i quantia de les ajudes, els terminis d’execució i la documentació requerida, així...