Després de la declaració per l'OMS provocada per la crisi de la pandèmia COVID-19, l'11 de març de 2020, els Estats membres de la Unió Europea adopten mesures d'emergència per a protegir la salut de la seua ciutadania, mitigar els danys socials i econòmics; i...