Antecedents​

2012 - Actualitat

Urbalab Gandia és un espai obert a la ciutadania i a empreses, per a la divulgació de les tecnologies digitals i internet. En l'actualitat, integra les funcions d'Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Gandia i de promoció de les NTIC en l'entorn municipal. Va tindre el seu origen en el marc del Projecte Urban de Gandia, Iniciativa Comunitària Urban II (FEDER i FSE), com una acció dirigida a afavorir la inclusió de la població objectiu, i també de les empreses, en la Societat del Coneixement. [8,11]

2014 - Actualitat

Càtedra d'Innovació

L’Ajuntament de Gandia va impulsar aquesta càtedra, que continua activa en l'actualitat, juntament amb la Universitat Politècnica de València – Campus de Gandia, per a fomentar la innovació en les empreses i estimular l'actitud emprenedora i creativa dels estudiants. [9,11,17]

2014

Inicis de la Mobilitat Elèctrica

Dotació de dos punts de recàrrega, per a la utilització de vehicle elèctric, amb el propòsit de fomentar la mobilitat privada sostenible, i adquisició d'una flota de 7 vehicles elèctrics (turismes) per a ús municipal. [3,7,11,13]

2016- Actualitat

Pla de Serveis Públics Digitals

L'Ajuntament de Gandia impulsa aquest Pla, amb la idea d'afavorir l'accés de les persones a la informació i gestió de tràmits municipals. Les actuacions inclouen una xarxa de punts d'accés a internet, situats als edificis públics (Wifi Gandia); la renovació del Portal web gandia.org, creació del Portal de transparència i de la Carta de Serveis, i la configuració de l'Oficina virtual. [10,11]

2016- 2018

Pla de modernització i implantació de l'Administració Electrònica.

En el nivell d'organització, l'ajuntament va iniciar el camí per a la digitalització dels processos i tràmits administratius. Es va desenvolupar una política de normalització documental i de la gestió d'informació municipal, i el projecte de gestió integrada d'expedients administratius que possibiliten el dret d'accés a serveis clau per mitjans electrònics.[10,11]

2016 -2017

GANDIA 100 per cent LED

Projecte de renovació total del sistema d'enllumenat públic, a través de la tecnologia d'il·luminació LED. La seua implantació ha suposat un estalvi energètic del 20% del consum i l'eliminació de l'emissió d'1.757.843 quilograms de CO2 a l'any. [3,7,13]

2018-2019

Pla de Serveis Públics Digitals 2a Fase

Continua la digitalització de serveis amb impacte en la ciutadania: Sistema d'electrònic de torns, per a les oficines d'assistència a ciutadà/na. Impuls de l'Oficina sense papers, amb implantació de 22 dispositius de signatura biomètrica i plataforma d’interconsulta d'informació procedent d'altres administracions, per a evitar que aquest/a aporte documentació que ja resideix en una altra administració. Sistema de retransmissió dels plens de l'ajuntament en streaming.[10,11]

2016- 2020

Gestió telemàtica i integral de les oficines de turisme

Plataforma de gestió integrada i en xarxa que permet compartir la informació entre els usuaris i distribuir-la pels diferents mitjans de comunicació integrats (Punt d'informació 24 h i Portal web), recopilar dades en temps real, gestionar oficines i bases de dades, realitzar accions de màrqueting digital, portar el control del magatzem i els productes, i registrar visitants, demandes d'informació i opinions dels visitants. [11,17]

2016 - Actualitat

Distintiu “Ciutat de la Ciència i de la Innovació” - Xarxa Innpulso

Amb aquest distintiu, es reconeix la labor de ciutats que lideren la inversió en infraestructures que permeten impulsar la sostenibilitat econòmica i el creixement basat en el coneixement i la innovació. Gandia s'integra en la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Xarxa Innpulso), fòrum de trobada per a avançar en el desenvolupament de polítiques locals innovadores. [8,9,11,17]

2018 - Actualitat

Càtedra “Gandia Turisme Intel•ligent”

L’Ajuntament de Gandia, juntament de la Universitat Politècnica de València–Campus de Gandia, promou la Càtedra Gandia Turisme Intel·ligent, per a la promoció del turisme, la ciència i la innovació en el sector. [9,11,17]

2018-2019

Pla de Modernització i Implantació de l'Administració electrònica: Plataforma de licitació electrònica

La plataforma permet a les empreses contractistes presentar les seues ofertes a les licitacions públiques de l'Ajuntament de Gandia. Serveix com a plataforma de comunicació i notificacions entre Ajuntament i empresa licitadora-adjudicatària.[10,11]

2018-2019

Pla de Modernització i Implantació de l'Administració electrònica: Carpeta del contribuent

Aquest servei, el promotor del qual és la Diputació de València, consisteix en una plataforma que permet, a la persona, la consulta i pagament de rebuts dels padrons de vehicles, fem, IBI, residus, entre d'altres.[10,11]

2019 - Actualitat

Pla Estratègic de Destinació Turística Intel·ligent de Gandia (PDTI)

El PDTI de Gandia defineix un full de ruta per a configurar una destinació que conjuga una oferta turística diversificada i d'elevada qualitat amb el potencial que li confereixen els valors culturals, el patrimoni històric i el natural, incorporant eines d'intel·ligència turística per a realitzar una gestió eficient de la destinació turística. [3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17]

2019

Adhesió de Gandia a la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents

La incorporació de Gandia a la RECI permet la participació de l'ajuntament en diferents grups de treball que desenvolupen projectes Smart City, i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres municipis entorn de l'objectiu de promoure la gestió intel·ligent i eficient de les infraestructures i serveis urbans i la reducció de la despesa pública, amb vista a generar activitat econòmica i propiciar el progrés cap a una societat verda, digital i en igualtat d'oportunitats. [11,17]