Reivindicar el valor del Paratge Natural Parpalló-Borrell i la Cova del Parpalló.