Incorporació a l’oferta turística integral de Gandia la Cova del Parpalló com a recurs diversificador, posant en valor l’enclavament del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell.