Recuperació de la vegetació de ribera i la millora de l’hàbitat
Objectius: