Millora de la connectivitat territorial per a reduir la desfragmentació i cohesionar cap a un espai turístic integrat en Gandia.