Creació d’un espai saludable que potencie l’activitat física i la salut