Creació de basses de laminació i canals secundaris per a reduir el risc hidrològic.