Comunicació, sensibilització i accions de dinamització mediambiental del litoral i medi marí.