Adequació d’una nova zona d’estacionament a la Platja de l’Auir allunyada del cordó dunar.