Adecuació dels accessos al CHC (Pont Av. Alacant i tram C/Jesuïtes)