Actuacions per a la millora de l’accessibilitat, habitabilitat i conservació