Activitats de dinamització i difusió de l’ús de l’espai: