A partir del 20 d’octubre, poden sol·licitar el bo digital de 2.000 €, per a la implantació de solucions en negocis de menys de 3 treballadors, inclosos autònoms

El BOE va publicar ahir 12 d’octubre l’extracte de la resolució de la Direcció General de l’Entitat Pública Empresarial Red.esred.es per la qual es convocaven les ajudes destinades a la implantació de solucions de digitalització d’empreses del segment III (entre 0 i menys de 3 empleats), inclosos autònoms, que consisteixen en bons de 2.000 € cadascun..
Les ajudes es dirigeixen a tot tipus d’empreses privades de qualsevol sector d’activitat, amb l’excepció d’aquelles persones físiques o jurídiques que:
• Siguen agents digitalitzadors adherits al programa Kit digital, o aquelles empreses que aquests contracten.
• Les persones en situació d’autoocupació que tinguen consideració d’autònoms societaris o autònoms col·laboradors, en els termes previstos en la normativa aplicable.
• Les unions temporals d’empreses (UTEs)
• Les persones físiques i jurídiques que ja hagen obtingut la condició de beneficiàries.
• Els Col·legis professionals, societats civils, comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altra unitat econòmica o patrimoni separat que manque de personalitat jurídica.
El termini de sol·licitud estarà obert fins al 20 d’octubre de 2023, però és important destacar que es tracta d’una convocatòria per concurrència simple, això és, que s’aprovaran les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits per ordre de sol·licitud i fins a finalitzar els recursos assignats. Si aquests s’acabaren abans de la data de tancament del programa, excepte ampliació pressupostària específica, es tancaria la possibilitat de sol·licitud de l’ajuda. Per això, és important que les empreses i negocis s’informen i sol·liciten l’ajuda com més prompte millor.
Per a solucionar qualsevol dubte sobre aquest tema, que no es dubte a contactar amb la nostra Oficina de Projectes Europeus

Mes informació.