Puesta en valor del Paraje Natural Parpalló Borrell y la Cova del Parpalló.